Zanim rozpoczniemy wspólną podróż niezbędne do wyceny będą:
- opis zadania oraz wytyczne

- oczekiwany termin

- podanie liczby oraz rodzaju wizualizacji

- rysunki techniczne, modele 3D, inne niezbędne materiały
Zapraszamy do kontaktu!
©bu2-studio. All Rights Reserved